-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

فراریان قرنطینه را دستگیر یا نابود کنید

از وصل اخبار کرونا در کشور خاطرم گرفته و روحم درد می کند. هیچ یک قرار نیست به نشر بسپارم. گرچه درزایش و تولید این آفت، هیچ کسی درافغانستان مقصر نیست؛ فقط پیشنهاد من این است که هرشخصی را که چه گروهی و چه فردی از قرنطینه شفاخانه می گریزد؛ درهرجایی که دیدید فوری به پلیس گزارش دهید.
اگر راست مطلب را بنویسم، درصورتی که مبتلایان عمدی به میان جماعت مردم فرار می کنند، سر این اشخاص را از تنش سبک کنید؛ با این دلیل ساده: فامیل و جامعه و اول تر از همه، خود تان را از گزند هولناک وی نجات دهید.