-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

حضور سفیر پاکستان درمراسم ارگ، بیخی دروغین؛ اما واقعاً دپلوماتیک است. بعد از آغاز تصادمات، امریکا تنها نیروی خلاص گیر نخواهد بود.