-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

نبیل سیاست امریکا را نشانه گرفت

رحمت الله نبیل: هرگاه پروسه صلح به بن بست برود، این 5 هزار درحق مردم چه خواهند کرد؟

۴ تا طالب که در یک ساختمان بالا می شود، هشت ساعت با نیروهای امنیتی می‌جنگند و تمام شهر را تعطیل می‌کنند. ۵۰۰۰ طالب را چطور پیش از آغاز گفتگوها رها می‌کنید؟ در صورتی که طالب را رها کردید و گفتگوها به بن‌بست برود، چی می‌شود؟ چه کسی باور می‌کند که طالبان عقب‌نشینی می‌کنند و خشونت را متوقف می‌کنند؟ خبر رهایی زندانیان به آنان حس پیروزی خواهد داد و مورال نیروهای امنیتی را آسیب می‌زند .