-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

دیدار زلمی خلیلزاد با احمد مسعود با حضور داشت صالح محمد ریگستانی صورت گرفته بود که بدون نتیجه بوده است.