-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

محمداعظم سیستانی عضو کمیته تشکیلات شورای نظار بود


اشاره: اعظم سیستانی یک نویسنده خوب؛ اما کلیشه گرا و دلبستۀ «گذشته گرایی» سیاسی است. مشارالیه درسالیان پسین، علیه سیاستگران غیرپشتون، خیلی مخرش و مسموم قلم می زند. یادداشت جاوید کوهستانی را در بارۀ ایشان مطالعه نمائید. 

جناب محمد اعظم سیستانی: سلام و عرض ادب و احترام!
     من جاوید کوهستانی استم (تورن جاوید ) به یاد دارید که عضو ارتباطی کمیته تشکیلات شورای نظار بودید. شاید از نخستین شهری هایی که کارت عضویت گرفتید. به یاد دارید وقتی توسط آقای ( خروش) سابق منشی ناحیه نهم کابل ( قندهاری الا اصل احتمالاً قوم ختگر) از اقوام خانم شما که همسایه منزل پائین شما بود. وی زمانی از ح د خ اخراج شده بود و شما را تهدید به مرگ نموده بود. شما که عضو شورای انقلابی حکومت وقت بودید، به شش درک آمدید؛ بعد من برای شما یک میل کلاشینکوف جدید که حتی بند نداشت برای امنیت تان به خانه آوردم. بیاد دارید که به خاطر شما به خانه همان خروش رفتم و از روابط شما با مجاهدین و پنجشیر گفتم و توصیه کردم به شما دیگر مزاحمت نکند و خروش را به خانه شما آوردم؛ آشتی دادم. به یاد دارید مجاهدین را دعوت کردید در خانه و چه گونه از آن ها و جهاد شان مداحی فرمودید؛ حتی مینوی غذای دستر خوان به یادم است. به یاد تان است باری به خواهش خانم تان که موافق خارج رفتن نبود، آمدم و خواهش کردم که زود تصمیم نگیرید .
جناب بزرگوار سخت آدم فرصت طلب و به قول خروش، بی ایمان ........و بودی که روزی می خواستی رشادت های پا برهنه های آزادی را بنویسی و اما امروز در چه موقعیتی قضاوت می کنی. بار ها نوشته و یاداشت های زننده ات را خواندم و اما سکوت کردم امید با خواندن این متن گذشته را به یاد آوری.
 با درود و سلام ج کوهستانی کابل ۶ حمل ۹۹ .