-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

هشدار ... خبردار!

با خبر!
احساس می شود که دکترعبدالله درکش و گیرهای دپلوماسی، بار دیگر نقطۀ ثقل خود را از دست داده است. از گفتارش بوی التماس و خسته گی می آمد.
 مردان نسل نو! جنرال دوستم! استاد محقق، دکترانورالحق احدی، ظاهر قدیر و... به هوش باشید که باردیگر در چاه معامله و ملعنت از نوع 2014 سر به تالاق نشوید. خود را و دموکراسی را به قیمت قانونیت بخشی «تقلب» دفن نکنید.
قدرت ملی برای یک جامعه و یک کشور، ارادۀ مردم است.