-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

نورم بین المللی یعنی حمایت از تقلب و تروریزم! / بخوانید به گوش تاریخ

وزارت خارجه خونتای انتخاباتی دراعتراض به دیدار نماینده ملل متحد با دکتر عبدالله رئیس جمهور « حکومت عکس العمل به تقلب» در صفحه توئیترش آورده که به تادامیچی یاماموتو گفته شده که دیدارها و "گفتگوها درباره سیاست افغانستان نباید در تضاد با قانون اساسی و نرم‌های بین المللی باشد".
خوب است که نورم بین المللی 19 سال بعد درافغانستان، با عمل کرد های خویش از خود تعریف واضح ارائه کرد. «تقلب»، فروش «جمهوریت و خط سرخ»، چشم بستن به همه ارزش های انتخاباتی، از نظر خونتای انتخاباتی، « نورم بین المللی» خوانده می شود. نورم بین المللی متأسفانه خودش را به صورت اتحاد آشکار و پیمان بندی با خشن ترین گروه تروریستی تاریخ افغانستان و جهان، به وضاحت نشان داده است. 
دربرابر این عکس الحرکت دردناک و زورسالاری، قدرت داوری، وجدان، اراده و انرژی نسل های جدید ایستاده است. راه تنفس یک جامعۀ امیدوار، زخمی، حق به جانب و مستحق یک زنده گی عادی انسانی را از هر طرف بند آورده اند. به دماغ افغانستان جنگ زده، پس از چهل سال رنج و تعب هنوز هم آلۀ تنفس مصنوعی ( خونتای انتخاباتی) آویخته اند.
وضع بسیارحساسی است.