-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

این رویارویی، تنها بیانگر بن بست سیاسی در کشور نیست؛ غنامندی تاریخ و بیداری مردم نیز هست. یعنی بعد ازین، قدرت بلامنازع، ضد مردم، زورگو و یک جانبه دیگر درافغانستان کاربرد ندارد. حتی اگر ثبات و همگرایی به یک مصلحت و سازش مشابه 2014 شانه خم کند، بازهم باروری تاریخی نسل نو رقم خورده است.