-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

جنگ جدید، حاصل اتحاد سیاسی امریکا وطالب است


طالبان، ماندگاری پایگاه های نظامی امریکا درافغانستان را پذیرفته اند. 

تا جایی که من از سیاست هند درافغانستان برداشت دارم، رسیدن و جلوس طالبان درارگ و دربارآیی به سبک «امارت اسلامی» درکابل صرفاً نا ممکن نیست؛ معادل طلوع آفتاب از مغرب است. ایرانی ها درگیرعنکبوت بحران وجهی هستند و مانند گذشته ( درکوتاه مدت) ابتکار عمل فعال از خود بروز نخواهند داد؛ اما اجماع پویایی های هند و ایران و انسجام تدریجی حوزه مقاومت داخلی و مسایلی که ازقبل نمی توان پیش بینی کرد؛ شرایط تجزیه افغانستان را فراهم می کند.
دو سوم نفوس کشور به طور قطع برعلیه طالب دست به مبازره مسلحانه خواهند زد. در جنگ هیچ صلحی وبرنده ای جنگ وجود نخواهد داشت.