-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

خبر می رسد که در بیت آیت الله خامنه ای حوادثی درجریان است. او را در زیرزمینی خاص مجهز با سیستم های پیشرفته انتقال داده اند. دقیق معلوم نیست چی اتفاقی افتاده، اما شبکه های غیر رسمی پیوسته انتباه می دهند که رویدادی درجریان است.