-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

زلزله سیاسی در خونتای ارگ

محور حامد کرزی، ریزش در حصار تشکیلاتی خونتای ارگ را سرعت داده است. 

گزارش می شود که تصمیم بین المللی، ایجاد یک نظام ائتلافی است که بر مبنای آن هر گروه سیاسی، جغرافیای مربوط به خودش را در اختیار می گیرد. سیاسیون شهرنشین از جمله امرالله صالح، قوماندان الماس، گل حیدر و خلیل اندرابی ( نفر طالب ها) ظاهراً با این اجندا نا سازگار اند.

در شورای شمالی  ایوب سالنگی و اقبال صافی تصمیم دارند از تیم غنی بیرون شده و محوریت حامد کرزی وارد شوند. آن ها به آینده غنی بی باور شده و می دانند که رفتنی است. حتی روایت است که اقبال صافی قسم یاد کرده که به زودی عکس های غنی را در کاپیسا آتش میزنند. اقبال صافی از فعالان مدبر شمالی است و در جایگاه یک وزیر بازسازی به مردم خود کار کرده و با ایوب سالنگی و الماس زاهد قابل مقایسه نیست.

این زلزله امرالله صالح را نگران ساخته که اگر حکومت ائتلافی ساخته شود، سهم ازبیک و هزاره و تاجیک به تیم داکتر عبدالله داده می شود و از طرف دیگر  شورای شمالی در حال ازهم پاشیدن و متفرق شدن است که در آن زمان  امرالله صالح در کویر سیاست دست خالی می ماند.