-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

خلیلزاد اکنون منتظر حرکت روسیه و ایران است


بربنیاد اطلاعات دقیق، امریکایی ها ارزیابی و مطالعه روی ظرفیت رزمی گروه طالبان را از سه سال پیش آغازکرده بودند. علت آن بود که علاقه رفتن به جبهات از سوی نفرات طالبان پیوسته کمرنگ شده و نیروی نظامی طالب دراثر ضربات قوای امنیتی افغانستان با سرعت به تحلیل می رفت. پاکستان نیز برای گرفتن هزینه های بیشتر، سوق نفرات جنگی بیشتر به جبهات را کاهش داده بود. 
ادامه وضعیت، مانوربعدی امریکا در حوزه شمال را ضعیف می ساخت. جهت پیشگیری ریزش صفوف جنگی طالب، ابتداء ارزیابی و پروسس روی نفرات طالبان در زندان ها به همکاری تیم های خاص یوناما، تحت عنوان « شما حق دارید برای آزادی و زنده گی تان مبارزه کنید» شروع شده و ظرف سه سال، همه طالبان جوان فهرست و بایومتریک شدند و سپس مذاکره صلح با آن ها در دستور کار قرار گرفت. 
روند مذاکره از سوی ایران و روسیه رصد می شد. مقامات ارگ اصلاً ازین مسایل مطلع نبودند یا جزئیات به آن ها داده نمی شد. اینک با اعزام 5 هزار نیروی تازه دم جنگی طالبان از زندان ها به سوی جبهات، فاز بعدی کارزار علیه روسیه و ایران کلید خورده است. علاوه برین، طی یک ماه اخیر، یک طالب از خط جنگ دستگیر نشده است و بخش تحقیق امنیت ملی از بیکاری فلج شده است!
درین گیرودار، خلیلزاد تلاش داشت که متعصب ترین چهرۀ سازش ناپذیر با مردم ( غنی) را اقلاً تا رو به راه شدن چشم انداز پلان های آتی روی، روی صحنه بیاورد که رسوایی جهانی به بار آورد. 
خلیلزاد خام بازی کرد واینک توپ به میدان روسیه و ایران پرتاب شده است.