-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

راه حل، لغو انتخابات جعلی است

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برای بیرون رفت از وضعیت کنونی بحران پیش آمده نکات زیر را راه حل میداند:
- لغو مراسم تحلیف که کشور را بیشتر پارچه و مردم را دشمن هم میسازد.
- لغو نتایج انتخابات جعلی که برای کشور به شدت بحران آفرین گردید.
- توافق سیاسی جدید و کوتاه مدت، با آرایش جدید قدرت با شورایی ساختن مرجع تصمیم گیری تا آماده گی به صلح-حکومت مؤقت-انتخابات.