-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

سخن مشکوک خلیلزاد

وی گفت:
آمریکا هنگامی که نیروهایش را وارد افغانستان کرد ازهیچ کس ا جازه نگرفت، اگربخواهد ازافغانستان خارج کند، ازکسی اجازه نمی گیرد.
اما اطلاعات سری بارها نشان داده است که امریکا به هنگام لشکرکشی به افغانستان، روسیه و تهران را به رسم اجازه درجریان گذاشته و به همکاری آن ها پیاده شد.
مشتاق احمدی می نویسد: این گرگ ( خلیلزاد)  شب قبل چی می خواست بگوید، که آمریکا هم در آمدن و هم در رفتنش از کسی اجازه نمی گیرد ، مگه اینجا کاروان سرا است
قوای نظامی امریکا، بر اساس قطعنامه شماره ۱۳۷۸ تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد افغانستان شدند و ۱۱ مارچ ۲۰۲۰ با موافقت شواری امنیت سازمان ملل خارج می‌شوند. یعنی هم در آمدن و هم در رفتن اجازه گرفتند.
مطبوعات تمام دنیا موافقت شورای امنیت را امروز به نمایش گذاشتند. تکنولوژی معاصر مبالغه ها را زود افشا می‌کند.