-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۶, جمعه

مذاکره بین ارگ و سپیدار شکست خورددکترعبدالله در گفت وگو با شبکه طلوع اعلام کرد «در صورتی که پادرمیانی دوستان بین‌المللی یا شخصیت‌های کشور به نتیجه نرسد، او نیز مراسم تحلیف دیگری همزمان با اشرف غنی برگزار خواهد کرد.» اما خبر می رسد که نخستین دور مذاکره و جورآمد بین تیم ارگ و ثبات وهمگرایی بدون نتیجه پایان یافته است.
دکترعبدالله تا اندازه زیادی موفق شده است تا اشرف غنی را در هفته های اخیر، از توجهات بین المللی به حاشیه براند. او با آزادی زندانیان طالبان موافقت دارد « با این تضمین که باز به جنگ بر نمی‌گردند». اما عبدالله درمورد این که چه کسانی باید این تضمین را بدهند؛ چیزی نگفت.
با درنظرداشت رفتار افسارگسیخته طالبان، ناظران اوضاع به عملی شدن توافق نامه امریکا - طالب باورمند نیستند.
عبدالله هم اظهار داشت که « در نهایت آمریکا افغانستان را به طالبان نمی‌سپارد و اگر طالبان فکر می‌کند که با زور بر افغانستان حاکم می‌شوند، اشتباه بزرگی می‌کنند.»
درخارج ازین چهارچوب، بسیج نیروهای مردمی از سوی جریان های « مقاومت ضدطالبان» در سراسر افغانستان برای مقابله احتمالی با یورش دو بارۀ طالبان بر مراکز شهرها آغاز شده است.