-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۱, دوشنبه

امریکا به اردوی ملی اجازه عملیات هوایی نمی دهد

منابع کشفی و قوای هوایی افغانستان به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که نیروهای امریکایی، اجرای عملیات هوایی اردوی ملی بر مواضع طالبان درصفحات شمال کشور  را ممنوع ساخته اند.

بعد از امضای معاهدۀ تاریخی صلح بین طالبان و خلیلزاد، این نخستین اقدام جدی نیروهای امریکایی برای حفاظت از مواضع نظامی طالبان درشمال به شمار می رود.

احتمال تبدیل شمال به تخته خیز نبرد های طالبان به سوی آسیای میانه نسبت به هر زمان دیگر، قوی تر شده است.