-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

استراتیژی را آشکار کنید، تاکتیک را مخفی نگهدارید.

سرخط های به میراث مانده از گفتار و کردار احمد شاه مسعود بزرگ 
برگرفته از نوشتۀ عبدالحفیظ منصور1- کارهای بزرگ به انگیزه‌های بزرگ نیازمند اند. هدف، انگیزه خلق می‌کند، برای بسیج مردم هدف باید کلان، ساده و قابل فهم، واقعی و انعطاف پذیر بوده باشد.
2- برنامه را کلان بسازید، کار را از کوچک آغاز کنید.

3- کمک گرفتن از دیگران عیب نیست. برنامه گرفتن از دیگران عیب است؛ از هر جایی می‌توانید کمک دریافت کنید؛ لیکن برنامه را خود داشته باشید.

4- فعالیت اجتماعی با مردم پیوند ناگسستنی دارد، پیروزی در این راستا به میزان مشارکت مردم بسته است؛ لذا مردم را به شیوه‌های گونه‌گون در کار شریک سازید.

5- دستور ندهید، ارزش و اهمیت مسأله را به درستی بیان کنید، تا مخاطبان به اجرای آن تشویق و ترغیب شوند؛ بنابراین برای اجرای کارهای مهم نخست منطق آن را بسازید.

6- پاداش دادن در برابر هر موفقیتی را تمرین کنید ولو در حد تحسین لفظی.

7- جامعه از طبقات مختلف تشکیل یافته است؛ هر طبقه را مطابق روحیه و توانش استقامت بدهید.

8- صدای عمل رساتر از حرف است؛ شما کار کنید، کسانی تبلیغش می‌کنند.

9- در هر نبردی حفظ نیروهای خودی اهمیت درجه اول دارد.

10- رکود مایه فساد است: سازمان و تشکیلات خویش را متناسب با وضعیت، متحول سازید.

11- نقاط مشترک میان گروه‌های مختلف، را دریابید، سپس همه را در برابر دشمن بسیج نمایید.

12- قدرت سازمانی، معقولیت برنامه و ابتکار سه عنصر اساسی موفقیت جبهات سیاسی را می‌سازند.

13- افراد دسپلین گریز را، مسئولیت بدهید و حساب پس بگیرید.

14- افراد زیاد است ولی افراد کاری زیاد نیست؛ لذا در برابر افراد کاری بخشنده باشید و گاهی به منظور کاستن احساس گناه شان، کوتاهی شان را توجیه کنید.
15- وعدۀ دروغ، پیمان شکنی، توهین دوستان و بدرفتاری با اسیران جنگی، عواقب جبران ناپذیر دارند.

16- کافی نیست که خود درست کار باشید، بلکه می‌بایست برنامه خود را تشریح کنید و همکاران خود را قناعت داده، و دهان بد گویان را ببندید.

17- خدمت صادقانه به مردم بیشتر از پیروزی نظامی ره گشاست.
18- شتابزدگی و عدم تدبیر برای حرکت‌های سیاسی زهر مهلک است؛ برای پیشگیری از شکست می‌ارزد، تا هر زمانی صبر شود.

19- پیروزی‌های بزرگ خلق‌الساعه نیستند؛ دریاها زاده قطره‌های کوچک اند.

20- اختلاف میان ابنای بشر در اهداف کلان نیست، بل اختلاف در جزئیات و راه‌های رسیدن به اهداف است.
21- به رقابت بیندازید.
22- خوشبین باشید، پهلوهای مثبت کار را برجسته نمایید.
23- مشکلات را با صبر و نماز پاسخگو باشید.
24- مجادله سودی ندارد؛ بگذارید بسیاری از مسایل با گذشت زمان پاسخ خود را دریابند.
25- ارزش کار هر کس را بگویید، و بدین گونه علاقه خود را ابراز نمایید و بدین گونه علاقه خود را ابراز نمایید و مخاطب را تشویق بدارید.
26- حرف دیگران را به خوبی بشنوید و در موقع مناسب با شایستگی سخن دیگران را قطع کنید.
27- از سخنان هزل آمیز با همکاران و زیر دستان خود بپرهیزید.

28- اگر می‌خواهید کار داوطلبانه صورت گیرد و از خستگی همکاران تان بکاهید، کار را به وظیفه تبدیل کنید.
29- با دوست و دشمن به درستی دست بدهید و احوال پرسی کنید.
30- استراتیژی خویش را آشکار کنید، تاکتیک خویش را مخفی نگهدارید.
31- اطلاعات ریز و کم اهمیت همکاران تان را به درستی بشنوید، تا در آینده اطلاعات مهم را از شما دریغ ننمایند.
32- در برنامه ریزی، همیشه بدترین وضعیت را در نظر بگیرید و تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نمایید.
33- تجربة ما ثابت ساخته است که برای پخش و گسترش نفوذ از میان سه وسیلة زور، پول و پرورش فکری، سومی آن کارساز و موثرتر می‌باشد.
34- واقعبینی؛ شناخت امکانات موجود و نحوة بهره‌برداری درست از آن می‌باشد.
35- توده مردم بی‌صبر و عجول اند، بیشتر آن‌ها در پی پیروزی‌های زودرس اند؛ هزار بار بهتر است به خاطر نداشتن پیروزی نق نق کنند؛ تا این که دست به قماری زده شود که آیندة شوم و جبران ناپذیر داشته باشد.
36- اول بشناسید، دوم امتحان کنید، در گام اخیر مسئولیت بدهید.
37- اگر قصد عمل دارید، هیاهو نکنید.
دو کار احمدشاه مسعود در قاعده نمی‌گنجد:
1- عسکر روسی (اسلام‌الدین) را محافظ خود ساخت
2- پوشیدن دریشی و کلاه پکول، در ابتدای جهاد کراهیت داشت؛ لیکن مسعود از ابتدا برآن پابند بود.