-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

پیشبینی پیامبرانه از ظهور طالبان در 1400 سال پیشپیامبر اسلام در رابطه به خوارج که در صدر اسلام ظهور نمودند و بنا به متن حدیثی ده ها بار دیگر در تاریخ ظهور مجدد خواهند نمود، گفته بود:

 ... يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان” رواه البخاری ومسلم.
ترجمه: آن ها مسلمانان را می کشند و غیر مسلمانان را می گذارند.

صدق الصادق المصدوق"
دوكتور بشير احمد انصاري