-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

بازگرداندن طالب، 18 سال پیش دراجندای کار امریکا بود


درین گزارش فشرده از قلم زلمی خلیلزاد به وضوع دانسته می شود که امریکا هیچ التزامی برای نجات افغانستان نداشت و می دانست که به مرور، طالب دو باره اوج می گیرد.

زلمی خلیلزاد درشرح وقایع افغانستان درنخستین سال بعد از تصرف امریکا به وسیله اردوی امریکا می نویسد:
در گفت وگو با جورج بوش « من استدلال کردم که ما نیاز داریم به افغان ها کمک کنیم تا با تأمین ثبات در کشور خود، جلو حملات تروریستی در خیابان ها را بگیرند. رئیس جمهور بوش در میان حرف های من گفت: « زل، ما نرفته ایم که مشکلات آن ها را حل کنیم!» 
دونالد رامسفیلد که درآن زمان وزیردفاع امریکا بود به خلیلزاد می گوید: زل، تو باید دستان خود را از پشت فرمان دو چرخه برداری!
خلیلزاد می نویسد: پیشنهاد رامسفیلد این بود که بگذاریم افغان ها خود تعیین کنند که موفق می شوند یا ناکام.
کتاب «فرستاده»، زلمی خلیلزاد، ترجمه هارون نجفی زاده، برگ 144