-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

وردگ: می روم تا میدان به حنیف اتمر خالی شود فاروق وردک گفته است که اتمر شمالی تلوال و فرکسیون حمدالله محب را تار ومار می کند.

برمبنای اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان دکترفاروق وردک در صحبت با قاضی محمد امین وقاد گفته است:
من به هدایت اشرف غنی به زودی به انقره میروم تا میدان به حنیف اتمر خالی شود چون اتمر میتواند سران شمالی تلوال را تار و مار کند اما یاد تان باشد که اتمر ارگ را از وجود تیم های مربوط به حمدالله محب و فضلی هم تخلیه خواهد کرد.  او از حالا به تقرری افرادش در گوشه و کنار شروع کرده، شاکر کارگر را رئیس دفتر ریس جمهور مقرر کرده اند.  حتی ذکیه وردگ( مادر مریم وردگ دوست دختر اتمر) را به حیث جنرال قنسل افغانستان به شهر ممبی هندوستان می فرستند.