-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

طرح جنرالان راولپندی برای حکومت جدید درکابل

شفق خواتی
منشور پاکستانی طالبان برای احیای امارت

منشوری که جنرالان راولپندی برای وضعیت پسا صلح طالبان کرام ساخته‌اند و تا کنون از چشم جهانیان مکتوم مانده است، بر همان رویکرد دو دهه پیش طالبان تأکید دارد: 
1. سیستم سیاسی: تصمیم قاطع برای احیای سیستم امارت اسلامی، تعیین سرنوشت همگان (از جمله عزل و نصب مقامات و حتا کارمندان) توسط امیرالمؤمنین با اختیارات فوق قانون و به عنوان نماینده خدا در زمین و عدم حق اعتراض از سوی کسی بر تصمیم و اراده امیرالمؤمنین. بر اساس این منشور، انتخاب امیرالمؤمنین از طریق یکی از دو روش انجام می‌شود:
الف) انتخاب شورای اهل حل و عقد (جمعی از ملاها و طلاب کرام)، 
ب) انتخاب ولیعهد از سوی امیرالمؤمنین پیشین. 
2. حاکمیت قانون خدا و شریعت: قانون حاکم شریعت خواهد بود و هر نوع قانون یا ارزش کفری مانند انتخابات و حق تعیین سرنوشت توسط مردم، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان و حقوق مدنی مردود است و هر بخش از قوانین سازمان ملل نیز که با شریعت در تعارض باشد، قابل پذیرش نیست. 
3. آموزش: در مکتب‌ها از 30 تا 50 درصد مضامین باید معطوف به آموزش شریعت باشد و تا سطح لیسانس فراگیری علوم دینی الزامی است. 
4. ایجاد اداره امر به معروف و نهی از منکر.
5. پرچم کشور نیز به رنگ سفید خواهد بود.