-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

اشرف غنی برگلوی حکمتیار پا گذاشت


همایون قیومی مرموز ترین وزیر مالیه در تاریخ افغانستان مثل دیگر پول سازان فرار کرد. وی مبالغ سنگین پول را به قبایل مرزی روان کرده بود. همچنان وزیر تجارت که گفته می شد در اصل یک لبنانی است؛ فرار کرده است. این دو نفر با شخص غنی در فساد های عظیم مالی همدوسیه اند.
امرالله صالح، به جای همایون قیومی، مقرری هادی ارغندیوال را به غنی پیشنهاد داده است تا بخشی از حزب اسلامی را به سوی دولت بکشاند. ثانیاً هادی ارغندیوال در کشمکش با حکمتیار قرار دارد و با این پروژه، حکمتیار تحت فشار و استحقار قرار می گیرد. هادی ارغندیوال از فارسی زبان های ارغنده است و روابط بسیار نزدیک با سفارت امریکا دارد و درتمام جلسات آن ها شرکت کرده می تواند. وی هیچ حرف خلافی علیه امریکا نگفته و علاوه برین، حزب اسلامی تحت رهبری وی رسماً در وزارت عدلیه ثبت است درحالی که حزب اسلامی شاخه حکمتیار در وزارت عدلیه به طور رسمی راجستر نیست. احتمالاً فاروق وردک، جمعه خان همدرد و اکبر بارکزی نیز در محور ارغندیوال تنظیم خواهند شد.