-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

سونامی خاموش و سکوت مرگبار

عقاید برخی ملا ها کرونا تر از کروناست!
احمد فهیم کوهدامنی

اکثریت مطلق مردم کشورما الحمدالله مسلمان استند و نیاز داریم تا در همه مدارس و مساجد مدرسین و امامان تحصیلکرده داشته باشیم، مدارس دولتی رسمی و شرعیات کابل و سایر ولایات  نهادی های رسمی اکادمیک در کشور ما استند که طلاب و محصلین گرامی ما می توانند تعلیمات دینی را در این نهاها بیآموزند.
اما یک تعداد مدارس غیر رسمی به دور از نظارت وزارت معارف وجود دارد که بعضی از این مدارس با داشتن افکار انحرافی و افراطی فعالیت میکنند و هزارها کودک و نوجوان ما در این مدارس تحت تعلیم قرار دارند. 

میخواهم عریان تر بنویسم که مردم عزیزم! اولادهای تان را نزد هر لنگی دار که ادعای ملا بودن را دارند نفرستید که عقاید بعضی شان خطرناکتر از ویروس کرونا است. شاید شما فلم هایی از ملانماهای پاکستانی را دیده باشید که پسران نوجوان را بنام مذهب می رقصانند و حتی شاید استفاده های ناجایز از آن پسرک ها نمآیند. شما هم اولادهای تان را به مدارس رسمی و با اعتبار دینی بفرستید تا علم دین مبین اسلام را بیآموزند نه قرائت های گمراه کننده و افراطی بعضی از ملانماهای منحرف را.