-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱, دوشنبه

اگر برق قطع شود، قیام درکابل شکل می گیرد

شرکت برق می‌گوید در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا در این کشور و عدم پرداخت هزینه برق از سوی برخی مشترکین و کاهش پرداخت از سوی برخی دیگر، درآمد آن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
اکثریت نخبه گان و افراد زورسالار مبالغ بزرگ صرفیه برق را نه پرداخته اند. 

مسئولان این شرکت هشدار می‌دهند در صورتی که عواید این شرکت جمع‌آوری نشود و همچنین ادارات دولتی و شرکت‌های تولیدی پول‌های مصرف برق شان را نپردازند، برشنا در ماه‌های آینده نمی‌تواند برق خریداری کند و ممکن است ۸۰ درصد افغانستان در ماه‌های آینده بی‌برق شود و در تاریکی فرو رود.

به همین دلیل این شرکت از دولت خواسته تا ۵۰ میلیون دالر جهت خریداری برق در اختیار آن قرار دهد.

افغانستان به شدت به برق وارداتی وابسته است و ۷۷ درصد برق افغانستان از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود.