-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

محمد حنیف اتمر تقریباً درفصل آخر حکومت غنی دو باره روی صحنه آمده و چانس دلگرم کننده ای برای جولانگری و تحکیم قدرت ندارد. اردوگاه طالب و ضد طالب در برابر وی صف آراسته اند. اتمر درسطح داخلی سه هدف دارد: پایان بخشیدن به حضور و نفوذ عمر داودزی، محمود فضلی و حمدالله محب.