-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

خلیلی خطاب به عبدالله: تو با ریش سفید ما بازی می کنی!

محمد «احمدی» گزارش کرد.عبدالله عبدالله به زودترین وقت رییس شورای عالی صلح می‌شود. 

جایی که محمد کریم خلیلی تنها متحد سیاسی عبدالله قرارداشت. او تصمیم دارد به عمر سیاسی خلیلی برای همیشه پایان دهد.
 منابع نزدیک به ثبات و همگرایی می‌گویند که خلیلی نهایت تلاش دارد که عبدالله نتواند جایگاه او را در شورای عالی صلح تصاحب شود.
در یک نشستی تنش لفظی بین عبدالله و خلیلی صورت گرفته است. 
خلیلی به عبدالله گفته است: ما تیم ساختیم، به طرف انتخابات رفتیم که تو رییس جمهور کشور شوی، اما حالا در ریاست شورای عالی صلح بسنده می‌کنی؟ داعیه تاریخی جمعیت کجا شد؟ مراسم سوگند کجا شد؟ تو واقعاً با ریش سفید ما بازی می‌کنی!