-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

تمرینات آزمایشی نظامی درکابل

به هدف مقابله با شورش احتمالی در خیابان ها

گزارش می رسد که ارگ از ناحیۀ شورش مردم گرسنه نگران شده و با پراکندن نیروهای زیاد نظامی در نقاط شهر، ظاهراً قصد دارد با مسدود کردن راه های تردد مردم، تمرینات قطعات پلیس ضد شورش را به اجرا در آورد.
رزمایش امروزی، آماده گی برای مقابله با حوادث در روز های آینده است. فعلاً ازطریق هشدار و تحکم، به آزمایش وضعیت می پردازند. منابع حکومتی از امکان برآمدن مردم به خیابان ها مشوش به نظر می رسند؛ زیرا شصت درصد مردم زیر خط فقر شدید قرار دارند و روزانه با روزمزدی یا فروش اقلام کوچک خوراکی یا پوشاکی یک لقمه نان به دست می آورند. 
فاجعه گرسنه گی خطرناک تر از کرونا است.