-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

اوضاع کرونایی دکترغنی وخیم گزارش شده

اشاره: این خبر فقط از سوی یک کانال ارتباطی تأیید شده است. خبر می رسد که به شمول شخص رئیس جمهور، چهار تن از دستیاران ایشان و ۱۳ تن از افراد تشریفات ریاست جمهوری،  سه تن از بخش مطبوعات ریاست جمهوری در وضعیت حاد  کرونا قرار دارند.
حاد شدن مریضی اشرف غنی به کرونا باعث شده تا حلقه اصلی ریاست جمهوری در مورد حکومت مؤقت جدی تر فعال شوند.
امریکایی ها و اروپایی ها به این قانع شدند تا رئیس جمهور موقت شخص قابل قبول به سران جبهه مقاومت ضد طالبان و تحریک طالبان باشد.