-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

جنگ اندازی امرالله صالح از پنجشیر شروع شد

گزارش می شود که انتصاب سالم الماس به حیث قوماندان امنیه پنجشیر، یک تصمیم خاص به هدف جنگ اندازی شمالی با پنجشیری است. این گزینش تاکتیکی درجلسات سری شورای امنیت ملی مصوب شده است. هدف آن است که ازین طریق، شکسته گی و تقابل بین شمالی والی و پنجشیری به وجود آمده می تواند.
محاسبه این است که فرماندهان و بزرگان با نفوذ در پنجشیر که فضا را برای امرالله صالح درپنجشیر تنگ کرده اند، با سالم الماس دربیفتند و او را از صحنه برانند؛ آنگاه سالم الماس بیاید پیش الماس زاهد و یک پلان جور کنند که راه آمد و رفت نخبه ها از پنجشیر به کابل را یا بند کنند؛ یا مختل کنند؛ خلاصه از نظر امنیتی دم راه شان همیشه یک ماین خطر نشانده شود!
این است طرح استخباراتی!

شایق قاسمی می نویسد که وضع در جنگل باغ و تتمدره شمالی بسیار خطرناک شده است. دیروزنجیب الله فهیم یکی از مدیران ریاست عمومی امنیت ملی هنگامی که از جبل السراج به سوی کابل در حرکت بود، در منطقه‌ جنگل باغ مرکز ولایت پروان، از سوی تفنگداران ناشناس زیرآتشباری قرار گرفته است. پس سالم الماس را مأموریت نمی دهند که اول خانه خود را امنیت بسازد؟