-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

طرح ناکام دکترعبدالله به درگاه اشرف غنی ارائه شده است. گزارش هایی وجود دارد که اشرف غنی با جهات مهم طرح عبدالله موافقه ندارد. غنی مثل طالب، تغییر ناپذیر و قایم بالذات است. گزینه بعدی، سپردن قدرت به طالبان از طریق زور است که این هم یک خیال باطل است. پس، بن بست به شکل دیگری شکسته خواهد شد. شاید از طریق ایجاد ائتلاف بین گروه های مجاهدین با طالب ( به اثرتلاش های امریکا و ایران).