-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

تهیه گورستان های زنجیره ای در اطراف پایتخت


به نظرمی رسد کابوس مرگبار کرونا، دولت کابل را وارخطا کرده و دور از چشم مردم، در تپه های حواشی پایتخت، قبرستان های دسته جمعی درحال حفر شدن است. 
مردم و برخی مُلا های انگلیسی درکابل و هرات که مردم را به دورهمی درمساجد و دیگر مناسبت ها دعوت می کنند؛ قادر به دیدن چهره اصلی فاجعه بشری نیستند.