-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

به حواله منابع رسمی، ترکیه و ایران موازی با تشدید تنش بین ارگ و سپیدار وارد عمل شده اند. منبع غیررسمی مشعر است که تماس های امریکا و ایران همانند سال 2001 در بارۀ تشکیل یک نظام جدید در افغانستان برقراراست. وزیرخارجه ایران ظرف 48 ساعت اخیر با وزرای خارجه قطر، افغانستان، ترکیه و سرمنشی ملل متحد در باره انکشافات درافغانستان تبادل نظر کرده اند.