-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

تشدید شنود و ضبط مکالمات نخبه گان سیاسی از سوی امنیت ملی

برکناری ناگهانی مقامات بالا به شنود تماس های خصوصی آنان ربط دارد. 
نقض خشن قانون اساسی افغانستان

خبر محرم و دقیق بیان می دارد که امنیت ملی به دستور ارگ، شنود مکالمات شخصیت ها، رهبران، سیاسیون برجسته و متوسط و فعالان منتقد حکومت غنی را افزایش داده است. 
هزاران حلقه ضبط صدا از حریفان دولت در دسترس ارگ قرار دارد. 
گزارش مشعر است که کشف و ضبط مکالمات از زنده گی و تماس های خصوصی حاجی الماس، فرماندهان ارشد سالنگی، عطا نور، امرالله صالح، والی ها، اعضای نسبتاً سیاسی و شورشگر پارلمان، شخصیت های پشتون متحد دکترعبدالله و همه افرادی که درین گستره فعال اند؛ انجام شده و همچنان می شود.
شنود و ضبط مکالمات افراد برجسته در خصوصی ترین سطوح زنده گی آنان در دست انجام است. 
متحدان خارجی کشور احتمالاً ازین روند آگاهی دارند.
در تازه ترین مورد، خصوصاً بعد از امضای توافق نامه بین طالبان و دکترخلیلزاد، به دستور امریکا، درتمامی اتاق های ریاست تحقیق و نظارت خانه هایی که طالبان در آن جا تحت بازجویی قرار می گیرند؛ کمره نصب شده و 24 ساعت به طور زنده کنترول می شود.
هدف مشخص ازین اقدامات تشدیدی آن است که هیچ طالبی ازسوی هیچ بازجو یا مسوول زندان به هرگناهی، حتی یک سیلی نخورد. این بخشی از توافق طالب و امریکا است. بعضی مقامات ولایتی یا درمرکز که ناگهان عزل می شوند؛ دلیل عزل شان به مکالمات خصوصی شان مرتبط است.