-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۹, جمعه

وحشت حکومت از قیام مردم در پایتخت


گزارشی دربارۀ ابتلای حدود ده هزار نفربه بیماری کرونا در کابل واصل شده است. 
گزارشی از کانال امنیتی کشور واصل شده است که نشان می دهد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به حدود ده هزار نفر رسیده است. حکومت عمداً ارقام اصلی را مخفی می کند. وزارت صحت عامه نظر به پروگرام ارک و هدایت شخص غنی، اطلاعات مربوط به گسترش کرونا همه روزه به شکل قطره چکانی حدود 60 تا 70 نفر افزایش به اطلاع مردم می رساند و از نشر ارقام واقعی تصاعدی درکابل و ولایات جلوگیری می شود.
درگزارش آمده است که حکومت از جهش تعداد ابتلایان به مرض کرونا دست پاچه شده و از احتمال یک بحران غیرقابل کنترول سخن می گویند. 
اکنون هدف از قرنطین کامل شهر کابل، بیشتر تحت مدیریت گرفتن حرکت ناگهانی مردم علیه دولت است و فشار بر گرسنه گان طاقت فرسا شده است. 
ارگ از بروز یک شورش ناگهانی بیماران و گرسنه گان سخت در بیم افتاده است. به همین سبب عاجل سه معیین جدید به وزارت صحت عامه معرفی گردید. طبق یک خبر دیگر، وحید عمر اکنون برخلاف روزهای اول، همه مسایل مربوط به گسترش بیماری و مقابله با آن را به وزارت صحت عامه ارجاع می دهد. وی متهم است که در گسترش بیماری درهرات نقش داشته و از قرنطینه شدن به موقع جلوگیری کرده است. 
خبر دیگری می گوید که دو شب پیش تنها در سروبی اجساد حدود 60 تن از وفیات کرونا در دشت های سروبی دفن شده اند. گفته شده که صدها تن دیگر در سروبی کرونا گرفته اند. 
.