-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

استفاده سیاسی ارگ از کرونا و قرنطینه


خبر می رسد که خونتای ارگ پنج میلیون دالر را بین تلویزیون طلوع و شبکه یک توزیع کرده است تا کمپاین اطلاع رسانی در مورد ویروس کرونا را انجام دهند. اما برای ولایات در مبارزه عملی با این پدیدۀ وحشتناک ده فیصد پول اختصاص داده شده است. به این ترتیب، کرونا را سیاسی ساخته اند. ولایاتی که هنوز در آن کرونا به ثبت نرسیده، به قرنطین کامل روزانه می روند تا قوای نظامی نتواند در آن جا مستقر شود. سپس طالبان مطابق پلان در یک ولسوالی همان ولایت حمله می کنند و عسکر بی دفاع را که به خاطر ده هزار افغانی جان خود را در سنگر به نقد گذاشته است، اسیر و چنواری کنند.
در جنگ ولسوالی جرم و یمگان به قطعات کماندو اجازه عملیات علیه تروریست های مسلح طالبان را نداده اند. اکنون تصمیم گرفته شده تا بدخشان و دیگر ولایات همجوار تحت نام کرونا به قرنطینه بروند تا حرکت سیاسی اعتراضی مردم علیه خونتای تقلب در جاده ها صورت عملی پیدا کند. قصد دارند به نام کرونا، همه ولایات شمال را در حالت فلج و تحت کنترول قرار بدهند.