-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

استفاده ابزاری از ویروس کروتا

کرونا در مناطق جنگی در جهان، به یک وسیلۀ خطرناک جنگی تبدیل شده است. حکومت نایجیریا در روزهای اخیر نخستین عملیات کرونایی را برضد چریک های بوکوحرام که وسط جنگل ها مخفی بودند؛ انجام داده و آنان را تباه کرده است. حکومت یک اسیر بوکوحرام را ویروسی کرده و او را از زندان آزاد می کند. فرد مذکور خودش را به سرعت به مخفیگاه های « برادران» در عمق جنگ های دست نارس رسانیده و بعد از چند روز، اکثریت جنگجویان خون آشام بوکو حرام به ویروس آلوده شده اند.
بوکوحرام در جنگل ها هم اکنون به مراکز بهداشتی دسترسی ندارد و اکثریت نفراتش آخرین روزهای زنده گی شان را سپری می کنند.