-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

اتحاد غنی - عبدالله جبهه جنگ با طالب را محکم می سازد

حال خیز بلند تغییر ساختاری نظام سیاسی با شکست مواجه شده، عبدالله و غنی زیر فشار تهدید های طالبان و کسرکمک های مالی از سوی امریکا در یک حکومت با هم جمع زده می شوند. اما سوال این است که آیا این دو اردوگاه، در نبرد و مقابله با هیستری کاهش ناپذیر افراطیت متکبرانه طالبی سرانجام مجبور خواهند شد که همانند یک مشت واحد درسرکوب خونتای طالبی به شکل پایدار کمر همدیگر را بسته کنند؟
هیچ راه دیگری سراغ نمی شود.
با شروع فصل جنگ های همه گانی ( با شروع دروغین مذاکرات بین الافغانی) پای کشورهای قدرتمند منطقه به جنگ باز می شود. هیچ قدرت منطقه ای حاضر نیست طالبان را که اکنون با حمایت امریکا با مردم افغانستان جنگانیده می شوند؛ بر صدر سرنوشت یک کشور همسایه خویش تحمل کنند. رهبری جنگ به مرور باز در ید اردوگاه ضد طالبان در می آید.
صلح با طالب ممکن است یک واقعیت مجازی، تاکتیکی، کوتاه مدت و انتخاباتی باشد؛ اما در اصل، یک دروغ کهکشانی است.