-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

مذاکرات سری بین «جمهوریت» و«امارت»

مذاکرات طالب و ارگ ادامه دارد.
نکات اطلاعاتی تعجب انگیزی به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که نشان می دهد بین هیأت طالبان و مقامات حکومت کابل مذاکره در جریان است و اعلامیه طالبان مبنی بر خروج هیأت شان از کابل دروغ محض است. 
یک هیأت سری طالبان درامور اتباع خارجی هم اکنون درکابل به سر می برد.
این درحالی است که درسطح رسانه ها، تنش لفظی و جنگ زرگری ظاهراً بین «جمهوریت» و «امارت» را داغ نگه داشته اند.
شبکه ملی امنیت می گوید که مضمون مذاکرات هیأت دوطرف، مسایل صلح و رهایی زندانیان نیست؛ ترتیبات و سازوکار جنگ با بسترهای سیاسی ضد طالبان تا سرحد حذف گروه های مذکور است. مشخصاً روی برنامه های تعرضی در شمال و حوزۀ غرب مباحثه درجریان است.
محورکوچک امرالله صالح ظاهراً ازین بگیرو بده مطلع نیست. رهبری پروژه منحصراً در دست معصوم استانکزی و شخص اشرف غنی قرار دارد. خونتای ارگ سرگرم ایجاد یک قدرت قوی با طالبان است.