-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۵, جمعه

استخوان اعتماد و تصمیم کارآمد سیاسی در تیم ثبات و همگرایی درهم شکسته است. آقایان، مزاحمت را بس کنید، بگذارید اشرف غنی حکومت را پیش ببرد. او هرگز شما را به حیث یک شریک تحویل نخواهد گرفت؛ اما به عنوان مزاحم بی برنامه، هوای تان را دارد.