-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

جنرال دوستم: خدا کند کارد به استخوان نرسد

هشدار آخرالزمانی جنرال دوستم به حکومت
جنرال دوستم در تازه ترین سخنان خویش هشدار سختی به خونتای ارگ داده است. وی گفته است که امید وار است کارد به استخوان نرسد که در آن صورت جنرال دوستم به محاصره و بمبارد سرخم نکرده و مرگ را مثل یک گیلاب آب می نوشد. وی خاطر نشان کرد که ما به خاطر یک آرمان، به خاطر عدالت مبارزه کرده ایم؛ هزاران هزار قربانی تا کنون داده ایم.