-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

شبکه تلویزیونی طلوع، در آستانۀ آمد آمد طالبان، براساس طرح و پلان از قبل آماده شده، عیناً کارهای یومیه خود را مطابق تقسیم اوقات و نصاب درسی مدرسه مذهبی طالبان اکوره ختک پشاور تنظیم کرده است. وقتی مقاومت ملی علیه تروریزم درسطح داخل باردیگر آغاز شود، مدرسه های آنلاین طلوع نیز تعطیل خواهد شد.