-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

ریاست شورای مصالحه یا شورای « نخود سیاه»؟


مجمع پریشان «ثبات وهمگرایی» باید روی انتخاب یک سردار رزم و دفاع به موافقه برسد.دکترعبدالله در رأس نهادی شبیه « جبهۀ ملی پدر وطن» درنظرگرفته شده که در زمان دکترنجیب الله به هدف «تحکیم پایه های حاکمیت جمهوری افغانستان» تشکیل شده بود.
 حالا دکترعبدالله قرار است در رأس همان نوع تشکیلات کاملاً صوری و عبث قرار داده شود. جبهه ملی پدر وطن در واقع از توابع تشکیلاتی «مشی مصالحۀ ملی» بود. شورای صلح، بافته شده از زمان کرزی تا احمد زی؛ اما یک تفاوت کارکردی با کمیسیون های مصالحه ملی در زمان نجیب داشت. 
مصالحه ملی دکترنجیب، به همکاری وزرات امنیت، با صد ها تن از فرماندهان گروه های مختلف «مجاهدین» با زور پول و امکانات پروتوکول کرده بود؛ چیزی که در شورای صلح کرزی- احمدزی به آن شکل اصلاً دیده نشد. به شکل اخاذی تمسخرآمیز « یک دکاندار آمده از کویته» نمونه سازی گردید. مصالحه دکترنجیب، ( هرگاه شوروی فرونپاشیده بود) نتیجه داده بود. حال آن که نتیجه شورای صلح کرزی- احمدزی ( علی رغم تخلیۀ خزانه ملی) صفر است.

در شرایطی که همه نشانه ها و روایات از صلح مجازی و مطلق دروغ حکایه دارند، وطالبان مفتخرانه، دهشت درونی و برونی خود را به رخ مردم و جهان می کشند، دکترعبدالله را در رأس یک نهاد پوچ قالب می زنند تا هم مصروف شود و هم هیچ گاه به یک نا ممکن بالذات دست نیابد.
خوشبختانه، این ذات طالبان است که امیدواری برای نجات افغانستان را حفظ کرده. یعنی، افراطیت غلیظ آن ها، چنان لاتغییر و آخرالزمانی است که تحت هیچ شرایطی از دی ان ای مغزی و توهمات خویش، یک وجب هم عقب نمی روند. وای از آن روزی که طالبان به مردم اثبات می کردند که سیاهی کامل کردار و گفتار شان تا سرحد خاکستری قابل تغییر است! 
باز هم خوشبختانه، خون طالب که با اشرف غنی جوش نمی خورد؛ با عبدالله و جنرال دوستم و رهبران هزاره که هیچ و چیزی بدتر!
دکترعبدالله را به قول عام «پشت نخود سیاه روانه می کنند».
این شورای مصالحه، عنقریب جایش را به شورای مقاومت و نبرد علیه تروریزم طالبی خالی می کند؛ اما نه به زعامت دکترعبدالله. مجمع پریشان ثبات و همگرایی باید برای انتصاب قطعی یک سردار جنگی بین خود شان به موافقه برسند.