-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

مراسم چنواری به شیوۀ قذافی، درکابل در راه است

تا دیر نشده، سرعقل بیائید. 

به نظر می رسد پیشتازی و هیجان زده گی اشرف غنی در مقرری ها، به نوعی پستازی وتلخکامی در روابط دپلوماتیک با امریکا وجهان انجامیده است. وزارت خارجه امریکا در یک هفته، به نشانی خونتای انتخاباتی ارگ، دو هشدار به ظاهر نرم صادر کرده است.
خطر عریان و چند جانبه  به ارگ نشینان، با کلیشه گویی و قرائت جملات متحدالمال و همیشه شنیده شدۀ سخنگویان بی خبر از موج درحال خیزش، عقب زده نمی شود.
موج درهم کوب، مستقیم از مسیرکاخ سپیدار نخواهد آمد. مجمع سیاسی «سپیدار»، هادی و جاده صاف کن دریای بلا به سوی ارگ خواهد بود.  آماج گیری ارگ نشیان بسیار جدی است و با یک تغییر جهشی و نا منتظر ممکن است آتش عظیمی سر بر آورد که الساعه توده های خشمگین را همانند آن چه بر سر نیکولای چایشیسکو و قذافی آمد؛ سیلاب آسا به سوی ارگ رهنمون شود. تا دیر نشده، سرعقل بیائید.