-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

فرزند کرام الدین کرام که گرفتاربیماری کرونا بوده و به زور از پاسگاه ورودی دهانۀ پنجشیر به داخل دره فرار کرده بود، با صد ها از جوانان، سال زده ها و آشنایان بغل کشی کرده است.