-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

دفن قریب الوقوع حکومت همه شمول

از قراین بر می آید که تلاش ها برای تغییر عادلانۀ ساختار نظام قدرت که از چندی به این سو از سوی تیم ثبات و همگرایی در لفظ تمثیل می گردید، مثل شمعی کور سو، رو به خاموشی است.
 در شرایطی که تمامیت خواهی طالبان درسراسر کشور پیوسته هورا می کشد، خاتمه رقت بار و ناکام این فصل، سرفصل یک بحران فراگیر جنگی خواهد شد.
نبردهای سرنوشت ساز پسا توافق طالبان – امریکا نشان خواهد داد که دور بعدی تحقق نظام عادلانه قدرت به چی شکلی خواهد بود. فعلاً دست آورد تلخ و عبرت بار مطالبات عمومی برای تغییر، بازگشت مجدد به خط سنت استبدادی است و اندرین حیص وبیص دکترعبدالله با دارودستۀ کوچکش برای همیشه در مغاک تاریخ دفن خواهد شد.
حال نوبت کیست که پرچم مبارزه برای عدالت را در دست گیرد؟