-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۵, جمعه

دموکراسی شعاری، جوانمرگ شده است

جنگ مخفی بین امریکا و ایران درخاک افغانستان درحال گسترش است. حلقاتی درکاخ سفید و همچنین نهاد های جنگ طلب درایران، خود را به یک رویارویی چندین منظوره اما عمدتاً مخفی آماده کرده اند. اگر ایران موفق شود دو جناح متنازع قدرت در کابل را در یک محور متحد بسازد، کشاکش صورت جدی تر به خود خواهد گرفت. اکنون بخش اعظم عناصر با نفوذ در حکومت اشرف غنی نسبت به سیاست امریکا نسبت به گفتمان قدرت مظنون اند.
اما به نظر می رسد که بخش دیگر طرفداران غنی آشکارا علیه ایران موضع گیری می کنند. درین صورت، حکومت کابل درنبرد جاری تنها وبی پناه مانده است. حملات طالبان افزایش یافته و امریکا واضحاً ورود فاطمیون به افغانستان را به نفع خود تشخیص داده است تا زمینه برای پیروزی کامل طالبان فراهم آید. اعلانات مشکوک ازتلویزیون طلوع از سوی سفارت امریکا تمویل می شود.
امریکا درافغانستان ازشعارهای قبلی خویش عقب نشینی کرده و اینک پای قدرت های منطقه به شکل بی سابقه ای درصحنه سیاسی و امنیتی کشور باز شده است. امریکایی ها مکمل می دانند که پروژه دو باره آوری طالبان یک برنامه غیرقابل قبول و شکست خورده است. حتی پاکستانی ها ( صاحب طالبان) به نتیجه روند کنونی بی باور اند. هندی ها با تمام قدرت وارد صحنه شده اند. سرمایه گزاری هندی ها روی منابع آب افغانستان بسیار بسیار جدی است و کسی به دساتیر امریکا وقعی نمی گذارد.
القصه جوانمرگی دموکراسی و مردم سالاری فرارسیده است.