-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

عبدالله عبدالله خط سرخ ندارد. خط سرخ، از جنرال دوستم، حامد کرزی و رهبران هزاره است. عطا نور به عنوان دارندۀ خط سرخ شهره گشته بود؛ اما مشارالیه اکنون خودش برای یاران دیروزی اش خط سرخ شده است.