-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

انتقال تأسیسات اداری و نظامی از وزیرستان به شمال افغانستان


همزمان، بازی دو روی یک سکه ارگ و طالبان به هدف سلطه بر شمال درجریان است.

اطلاعاتی از مجاری غیررسمی مواصلت ورزیده است که  تمام بخش های اداری و نظامی طالبان و دیگر دسته جات دهشت افگن از وزیرستان جنوبی به شمال افغانستان درحال انتقال است.

نهاد های ناظر انگلیس، امریکا و عربستان و پاکستان از نزدیک پروسه را رصد می کنند. فاصله ارتباطی دسته جات تروریستی با ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان درحال کاهش است. رابطۀ گروه های منتقل شده از وزیرستان با حلقاتی در داخل این کشور های هم مرز با افغانستان برقرار است. نفرات تاجیک و قزاق و اویغورهای چین دربدخشان حضور دارند.

شبکه های خرابکار چریکی درحال شکل گیری اند و ظاهراَ مسیر نفت وگاز آسیای میانه را تحت کنترول می گیرند تا مقدمه ای برای قطع شاهراه ابریشم باشد. چین، با تهدید تازه ای از مسیر افغانستان مقابل شده است. 

دعوای قدرت ها بر سر ذخایر انبوه آسیای میانه وارد فاز تازه ای شده است. روس ها از تقرب موج تهدید به زیرساخت های استراتیژیک خویش بسیارعصبانی اند و سرمایه گزاری های هند در چاه بهار به سوی آسیای میانه نیزبا خطر تعطیل مواجه است. 
خواب های هند درحال آشفته شدن است. واکنش چند جانبه قدرت ها در شمال امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 

 درین میان، از یک طرف ارگ تلاش دارد محور شمال را به گونه ای نا آرام نگهداشته و اهدافی را حاصل کند. آن طرف، طالبان ثقل فشار خویش را بالای شمال انداخته تا اقلا یک ولایت را در شمال تحت کنترل بیاورند.

 هر دو سر، برنامه حذف تدریجی قدرت بومی را به طور هم آهنگ پیش می برند. هیچ اختلافی بین دیدگاه ارگ و طالبان وجود ندارد. هدف، از میان برداشتن سران سیاسی در شمال است. تا اینجا کار ارگ و طالبان خوب پیش رفته است. با وجودی که ارگ تلاش دارد ساحه تیم داکتر عبدالله را در شمال محدود نماید و طالبان نیز برای محوریت شمال در تشکیلات خویش تغییراتی را به وجود آورده اند تا زمینه فعالیت های خویش را بهبود بخشیده و با آزادی هزاران زندانی، تشکیلات خویش تقویت کرده و آنان را دوباره در محلات از قبل تدارک دیده  به وظیفه شان بگمارند.

طالبان گزینش های جدید در تشکیلات شمال را شروع کرده اند. رئیس تنظیمه شمال شخصی به اسم  ملا کریم از پشتون های فاریاب، رئیس استخبارات شمال شخصی به اسم‌ مولوی مطیع الله و همچنان والی جدید برای ولایت تخار شخصی به اسم  مولوی اسماعیل راسخ از تبار ترکمن، برای ولایت بغلان مولوی محسن هاشمی انتصاب شده اند و کار روی دیگرمحور ها ادامه دارد. 

با آزادی زندانیان فشار بر شمال افزوده می شود تا دیگر سری بلند دربرابر مرکزگرایی انحصاری باقی نماند.