-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱, دوشنبه

امان الله واحدی قوماندان امنیه شهر «خویشخوری» مقرر شد


تورن امان الله اهل ولایت وردک، دستیار و زن برادر مسعود اندارابی وزیر داخله است. 

موصوف از افراد نزدیک به رحمت الله نبیل هم است. ترفیعات واحدی تقریباً یک شبه و جهشی اجرا شده و مانند خوشحال سعادت از مراتب رتب فوق العاده عبور داده شده و به درجه جنرالی رسیده است. 
امان الله واحدی به جرم ترانزیت یک فرد انتحاری به مهمانسرای اسدالله خالد گرفتار و زندانی شده بود. به کوشش مسعود اندرابی، بدون مصاحبۀ ویژه استخدامی، براساس عرف خویشخوری به گل روی مسعود اندرابی از سوی اشرف غنی درین مقام عز تقرر حاصل کرده است.