-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

گرایش چاپخانه های کابل به همکاری با استخبارات خارجی


اطلاعات به دست آمده مشعر است که موسسه تیکا وابسته به امورفرهنگی کشور ترکیه در افغانستان یکی از مراکز جمع آوری اطلاعات سری دربارۀ افغانستان و فعالیت سفارت های خارجی در کابل است. این مرکز استخباراتی از چندی به این سو با یکی از موسسات نشراتی کابل پروتوکل های علنی و مخفی عقد کرده است. این که چی برنامه هایی را مشترکاً دنبال می کنند؛ علی العجاله از نشر جزئیات آن خود داری می شود. تلاش برای اکمال جزئیات ماجرا را ادامه می دهیم.